PAPILDAI.LT VARTOTOJO ASMENINIŲ DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKAPapildai.lt asmeninių duomenų apsaugos politika apibrėžia, kokią asmeninę informaciją galime rinkti, ir kaip ją galime panaudoti. Ši politika taip pat apima svarbius klausimus, susijusius su Jūsų privatumu.

Papildai.lt vartotojo asmeninių duomenų apsaugos politika pasauliniame internete 

Papildai.lt politika laikosi visų taikomų konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių. Šis įsipareigojimas parodo, kad mums svarbiausia užsitarnauti ir išlaikyti savo vartotojų, teikiančių savo asmeninę informaciją, pasitikėjimą.

Ši Papildai.lt vartotojo asmeninių duomenų apsaugos politika pasauliniame internete (toliau - „Politika“) parodo, kaip Papildai.lt apsaugo Jūsų konfidencialumą po to, kai mes surenkame Jūsų asmeninę informaciją Papildai.lt tinklapyje. Šioje politikoje naudojamas terminas „asmeninė informacija“ reiškia informaciją, kuri nurodo Jūsų tapatybę atskirai ar kartu su kita mums prieinama informacija.

Jūsų sutikimas 

Naudodamiesi Papildai.lt internetiniu puslapiu ar teikdami mums savo asmeninę informaciją Jūs sutinkate, kad ji būtų renkama, naudojama ir atskleidžiama, kaip apibrėžta šioje Politikoje ir bet kuriuose taikomuose šalies ar internetinės svetainės Vartotojo asmeninių duomenų nuostatuose.

Jei nesutinkate, kad Jūsų informacija būtų renkama, naudojama ir atskleidžiama, kaip apibrėžta šioje Politikoje (ir bet kuriuose taikomuose šalies ar internetinės svetainės vartotojo asmeninių duomenų nuostatuose), nesinaudokite Papildai.lt tinklapiais.

Informacijos rinkimo, panaudojimo ir atskleidimo apribojimai 

Pagal taikomo įstatymo reikalavimus, kiekvieną kartą, kai surenkama asmeninė informacija Papildai.lt internetiniame puslapyje, v.lt:

  • laiku atsiunčia atitinkamą pranešimą apie duomenų panaudojimą;
  • renka, naudoja, atskleidžia ir perduoda Jūsų asmeninę informaciją tik gavusi Jūsų sutikimą, kuri gali būti išreikšta priklausomai nuo jos slaptumo, teisnių reikalavimų ir kitų veiksnių;
  • renka Jūsų asmeninę informaciją tik specifiniams ir ribotiems tikslams. Renkama informacija bus tiesiogiai susijusi ir atitinkanti tikslą, kuriam ji yra renkama, bet ne daugiau;
  • apdoroja Jūsų asmeninę informaciją būdu, atitinkančiu tikslus, kuriems ji buvo surinkta, ar kuriems vėliau davėte sutikimą;
  • imasi pagrįstų komercinių priemonių, kad užtikrintų, jog Jūsų asmeninė informacija naudojama pagal paskirtį, yra tiksli, visa ir, jei reikia, atnaujinta;
  • nenaudoja Jūsų asmeninės informacijos tiesioginiams rinkodaros tikslams nesuteikdami Jums galimybės atsisakyti;
  • imasi tinkamų priemonių (sutartimi ar kitaip), kad suteiktų atitinkamą apsaugą Jūsų asmeninei informacijai, kuri atskleidžiama trečiosioms šalims ar perduodama kitai šaliai, įskaitant perdavimą pačioje Papildai.lt.

Informacija, surinkta Papildai.lt internetiniuose puslapiuose, ir kaip ji gali būti panaudota 

Jums apsilankius ar naudojantis Papildai.lt internetiniu puslapiu informacija apie Jus renkama 3 būdais:

1. Informaciją atsiunčia Jūsų tinklo naršyklė

Papildai.lt surenka informaciją, kurią automatiškai atsiunčia Jūsų tinklo naršyklė. Tokia informacija dažniausiai apima Jūsų interneto paslaugų tiekėjo IP adresą, operacinės sistemos pavadinimą (Macintosh® ar Windows®) ir naršyklės pavadinimą bei versiją (Explorer® ar Netscape®). Informacija, kurią mes gauname, priklauso nuo Jūsų tinklo naršyklės nustatymų. Tikrinkite savo naršyklę, jei norite sužinoti, kokią informaciją ji siunčia, ar kaip pakeisti jos nustatymus.

Jūsų naršyklės suteikta informacija nenurodo Jūsų tapatybės. Šią informaciją mes naudojame statistikai sudaryti, kurią pasitelkdami tobuliname mūsų internetinius puslapius, kad jie atitiktų technologijas, kurias naudoja interneto lankytojai.

2.Informacija, surinkta įdiegus Jūsų kompiuteryje "slapuką" („Cookie“)

Papildai.lt gali gauti apie Jus informacijos įdiegusi „žymę“ į Jūsų kompiuterio kietąjį diską. Ši „žymė“ žinoma kaip „slapukas“.

Papildai.lt internetiniame puslapyje naudojami „sesijos slapukai“. Sesijos slapukas yra naudojamas Jūsų kompiuteriui prijungti prie vienintelio kompiuterio identifikatoriaus, kai Jūs apsilankote mūsų internetiniame puslapyje. Sesijos slapukas nenurodo Jūsų tapatybės ir nustoja veikti, kai tik uždarote naršyklę. Mes naudojame sesijos slapukus statistinei informacijai rinkti apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų internetiniais puslapiais, t. y., kurias nuorodas naudoja ir kiek laiko užtrunka kiekviename tinklapyje. Šią informaciją (žinomą kaip „lankomumo informacija“) analizuojame statistiniu būdu, kad daugiau sužinotume apie lankytojų interesus bei poreikius, ir kad galėtume patobulinti savo internetinių puslapių turinį bei jų funkcionalumą.

Taip pat Papildai.lt internetiniame puslapyje yra „ilgalaikiai slapukai“. Šie slapukai nenustoja veikti Jums uždarius naršyklę. Jie lieka Jūsų kompiuteryje tol, kol jų neištrinate. Priskirdami Jūsų kompiuteriui vienintelį indikatorių, mes galime sukurti Jūsų ankstesnių pasirinkimų ir preferencijų duomenų bazę, ir kai šių pasirinkimų ir preferencijų vėl prireikia, juos galime gauti automatiškai sutaupydami Jūsų laiką. Pavyzdžiui, jei atlikę pirkimą, nusprendžiate vėl pirkti, Jūsų pristatymo adresas jau bus išsaugotas ir jį beliks patvirtinti. Jei Papildai.lt internetiniame puslapyje naudojami „ilgalaikiai slapukai“, apie tai pranešime Vartotojo asmeninių duomenų nuostatuose, skelbiamuose tame puslapyje.

Jei „slapukų“ nepageidaujate, galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ši juos atmestų ar perspėtų kompiuteryje atsiradus slapukui. Nors apsilankius Papildai.lt internetiniame puslapyje nėra būtina priimti mūsų slapukų, naršyklei juos atmetus negalėsite naudotis visu internetinio puslapio funkcionalumu.

3. Sąmoningai ir savanoriškai suteikta informacija

Papildai.lt renka informaciją, kurią Jūs sąmoningai ir savanoriškai suteikiate naudodamiesi Papildai.lt internetiniu puslapiu. Pavyzdžiui, mums informaciją suteikiate, kai prisiregistruojate norėdami užsakyti prekę, gauti pranešimą apie atėjusį elektroninį laišką, užpildote apklausą, užduodate mums klausimą ar atsiunčiate atsiliepimus. Daugeliu atveju tokia informacija yra asmeninė.

Papildai.lt naudoja šia informaciją tik tam tikslui, kuriam ją suteikiate. Pavyzdžiui, jei užsiregistruodami gauti pranešimą apie atėjusį elektroninį laišką nurodote savo elektroninio pašto adresą, juo naudojamės siųsdami įspėjimus, kurių prašėte.

Informaciją, kurią surenkame Papildai.lt internetiniuose puslapiuose, taip pat naudojame įvairiems verslo tikslams: tinkamas ir operatyvus kliento aptarnavimas, Papildai.lt pasiūlymų suasmeninimas, apgavysčių prevencija, rinkos tyrimai, produktų ir paslaugų tobulinimas, informacijos ir pasiūlymų teikimas Jums ir Jūsų įmonei, kurie, tikime, Jus gali sudominti. Mes taip pat galime pašalinti visą informaciją, nurodančią asmens tapatybę, o likusią naudoti istoriniams, statistiniams ar moksliniams tikslams.

Dalijimasis asmenine informacija 

Papildai.lt neparduos asmeninės informacijos, kurią surinko savo internetiniuose puslapiuose, gavėjų sąrašų prekiautojams be Jūsų sutikimo.

Papildai.lt gali pasidalinti Jūsų asmenine informacija su kitais Papildai.lt padaliniais, kurie ją naudos tikslui, kuriam ji buvo suteikta (ar kuriam naudoti vėliau davėte sutikimą) ir tik taip, kaip leidžia ši Politika, bet kurie šalies ar internetinės svetainės Vartotojo asmeninių duomenų nuostatai bei visos taikomos konfidencialumo ir duomenų taisyklės.

Papildai.lt taip pat gali pasidalinti Jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, teikiančiomis mums paslaugas. Reikalaujama, kad šios trys šalys, su kuriomis dalinamės informacija, naudotų šią informaciją tik teikdamos paslaugas mūsų vardu, o Jūsų asmeninę informaciją išlaikytų konfidencialią.

Kai kuriais atvejais Papildai.lt gali pasidalinti informacija su trečiosiomis šalimis, kurios yra jos partneriai tiekiant produktus ir paslaugas klientams. Dalindamiesi informacija reikalaujame, kad mūsų verslo partneriai naudotų ją tikslui, kuriam ji buvo suteikta (ar kuriam naudoti vėliau davėte sutikimą) ir tik taip, kaip leidžia ši Politika, bet kurie šalies ar internetinės svetainės Vartotojo asmeninių duomenų nuostatai bei visos taikomos konfidencialumo ir duomenų taisyklės.

Tam tikromis, ribotomis aplinkybėmis mes galime pasidalinti ar perduoti asmeninę informaciją su mumis nesusijusioms trečiosioms šalims. Pavyzdžiui, galime suteikti asmeninę informaciją trečiosioms šalims (i) Jūsų pageidavimu, (ii) laikydamiesi teisinių reikalavimų ar teismo įsakymų, (iii) tiriant galimą nusikaltimą, pvz. asmens tapatumo vagystę; (iv) Papildai.lt ar Papildai.lt padalinių pardavimo, pirkimo, susivienijimo, pertvarkymo, likvidacijos ar išformavimo atveju ar (v) esant panašioms aplinkybėms. Jei taip atsitiks, imsimės atitinkamų veiksmų Jūsų informacijos konfidencialumui apsaugoti.

Asmeninės informacijos apsauga 

Jūsų asmeninė informacija bus laikoma Papildai.lt ar mūsų paslaugų tiekėjų duomenų bazėse. Daugelis šių duomenų bazių laikomos serveriuose. Pagal įstatymo reikalavimus, jei Jūsų asmeninė informacija bus perduoda už Jūsų šalies ribų, būsite apie tai informuotas.

Papildai.lt naudoja tinkamas priemones Jūsų asmeninės informacijos konfidencialumui, saugumui ir integralumui užtikrinti. Pasitelkiamos saugaus ryšio protokolo technologiją (SSL) asmeninei informacijai internetu perduoti. Nors mes naudojame apsaugos priemones, kad apsaugotume Jūsų informaciją nuo neteisėto atskleidimo, netinkamo vartojimo ar pakeitimo, kas dažniausiai nutinka kompiuterį prijungus prie interneto, negalime užtikrinti internetu pateiktos informacijos saugumo ir neprisiimsime atsakomybės už jo pažeidimą, kuriam negalime užkirsti kelio.

Nuorodos į trečiosios šalies tinklapius 

Papildai.lt internetiniuose puslapiuose gali būti nuorodų į tinklapius, kurie nepriklauso Papildai.lt. Šių nuorodų pateikimas yra tik paslauga, o ne šių internetinių puslapių veiklų ir jų turinio patvirtinimas ar bendradarbiavimas su jų valdytojais. Papildai.lt nekontroliuoja šių internetinių puslapių ir nėra atsakinga už jų turinį, saugumą ar vartotojo asmeninių duomenų apsaugos politikos taikymą. Rekomenduojame prieš naudojant internetinį puslapį ar teikiant asmeninę informaciją, sužinoti apie juose skelbiamą vartotojo asmeninių duomenų politiką.

Prieiga prie asmeninės informacijos 

Galite peržvelgti, taisyti ir atnaujinti asmeninę informaciją, kurią mums pateikiate naudodamiesi grįžtamojo ryšio mechanizmais, esančiais Papildai.lt tinklapyje spustelėję „Mano profilis“ ryšio nuoroda, prieš tai sukurdami vartotojo prieigą.

Asmeninės informacijos išsaugojimas 

Papildai.lt išsaugo Papildai.lt internetiniame puslapyje surinktą asmeninę informaciją tol, kol jums teikiamos paslaugos, produktai ir informacija ar leidžia galiojantis įstatymas.

Klausimai apie šią Politiką ir mūsų vartotojo asmeninių duomenų apsaugos politikos nuostatus 

Jei turite klausimų apie šią Politiką, šalies ar internetinės svetainės Vartotojo asmeninių duomenų nuostatus, ar apie tai, kaip naudojama Jūsų asmeninė informacija, susisiekite su mumis spustelėję grįžtamojo ryšio nuoroda ar rašykite adresu uzsakymai@papildai.lt 

Šios Politikos ir mūsų vartotojo asmeninių duomenų apsaugos politikos nuostatų pakeitimas 

Papildai.lt pasilieka sau teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo atnaujinti ar keisti šią Politiką paskelbdama pakeistą šios Politikos versiją mūsų Papildai.lt internetiniuose puslapiuose. Mes taip pat pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo atnaujinti ar keisti savo šalies ar internetinės svetainės Vartotojo asmeninių duomenų nuostatus paskelbdami pakeistus nuostatus galiojančiame Papildai.lt internetiniame puslapyje. Jei mes pakeisime šią Politiką ar Vartotojo asmeninių duomenų nuostatą, pakeitimai bus taikomi informacijai, kurią surinksime po to, kai paskelbsime apie pakeistą Politiką ar Vartotojo asmeninių duomenų nuostatus, galiojančiame Papildai.lt internetiniame puslapyje.

Paskutinį kartą Asmeninių duomenų apsaugos politikos nuostatos buvo pakeistos 2009 m. liepos 5 d.